vicsendeja
Họ tên
Đỗ Thị Hồng Thắm
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
1172
Mã thẻ học viên
15314485
Điện thoại
01653693792
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Môn gel, Môn bột, Nhặt da, Phom bột, Phom gel, Hoa bột, Fantasy hoa, Màu nước
Bảo lưu đến
01/06/2020
Ghi chú