vicsendeja
Họ tên
Thạch Thị Thảo
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
779
Mã thẻ học viên
14647189
Điện thoại
0973340824
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Môn bột, Phom gel, Hoa bột, Hoa Flat 3D, Màu nước, Cọ bản 3D
Bảo lưu đến
10/2/2019
Ghi chú