vicsendeja
Họ tên
Chu Thị Hương Thảo
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
875
Mã thẻ học viên
375297
Điện thoại
0916441427
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Môn bột, Phom bột, Hoa bột, Fantasy hoa, Màu nước, Cọ bản 3D
Bảo lưu đến
15/08/2019
Ghi chú