vicsendeja
Họ tên
Đào Thị Phương Thanh
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
904
Mã thẻ học viên
00412190
Điện thoại
0912595485
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Môn gel, Môn bột, Nhặt da, Phom gel, Fantasy hoa, Vẽ gel, Màu nước, Cọ bản 3D
Bảo lưu đến
01/03/2019
Ghi chú