vicsendeja
Họ tên
Hoàng Thị Nhhung
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
1943
Mã thẻ học viên
0005639227
Điện thoại
0973093076
Khóa học của bạn
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp (2 tuần)
Nội dung bảo lưu:
Bảo lưu đến
01/11/2024
Ghi chú
bảo lưu bột, vân đá, vẽ nét gel, đính đá