vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Thị Hà
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
1924
Mã thẻ học viên
0005577432
Điện thoại
0364820334
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Cọ bản 3D
Bảo lưu đến
20/10/2024
Ghi chú
Chưa học cọ bản, vẽ hoạt hình