vicsendeja
Họ tên
Đỗ Huyền Trang
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
1849
Mã thẻ học viên
0005620118
Điện thoại
0966910485
Khóa học của bạn
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp (2 tuần)
Nội dung bảo lưu:
Bảo lưu đến
10/08/2022
Ghi chú
chưa học phom bột, hoa fantasy