vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Thu Trang
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
1855
Mã thẻ học viên
5575833
Điện thoại
0762550633
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn bột
Bảo lưu đến
31/07/2022
Ghi chú
bảo lưu vẽ gel loang, vân đá, hoạ tiết, đính đá