vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Thị Thùy Trang
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
825
Mã thẻ học viên
0000358883
Điện thoại
01258811995
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Môn gel, Môn bột, Nhặt da, Phom gel, Hoa bột, Fantasy hoa, Hoa Flat 3D, Gel pha lê, Vẽ silk, Cọ bản 3D
Bảo lưu đến
1/2018
Ghi chú