vicsendeja
Họ tên
Đặng Thị Mai Hằng
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
921
Mã thẻ học viên
0014489757
Điện thoại
0973448548
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Môn bột, Phom bột, Phom gel, Fantasy hoa, Hoa Flat 3D, Búp bê bột, Hoa nổi gel, Màu nước, Cọ bản 3D
Bảo lưu đến
01/06/2019
Ghi chú