vicsendeja
Họ tên
Lê Thị Bưởi
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
1566
Mã thẻ học viên
02562375
Điện thoại
‭096 3630596‬
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Môn bột, Fantasy hoa, Vẽ gel, Màu nước
Bảo lưu đến
17/6/2022
Ghi chú
Đã học nhặt da, gel