vicsendeja
Họ tên
Hoàng Thị Thu Hà
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
14779686
Mã thẻ học viên
1175
Điện thoại
0945978688
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Môn gel, Môn bột, Fantasy hoa, Vẽ gel, Màu nước
Bảo lưu đến
31/03/2020
Ghi chú