vicsendeja
Họ tên
Ngô Quỳnh Vi
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
1187
Mã thẻ học viên
15089198
Điện thoại
0986638988
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn bột, Phom gel, Vẽ gel, Màu nước, Cọ bản 3D
Bảo lưu đến
1/1/2020
Ghi chú