vicsendeja

Các cấp Giáo viên, Nhân viên tại hệ thống đào tạo Nail Phương Lê gồm: Học viên, Học viên thực tập, Học viên vừa học vừa làm, Nhân viên thử việc, Trợ giảng và Giáo viên, Giảng viên tại Trung tâm!

1. Học viên:

- Đối tượng: Là các cá nhân tham gia vào các khóa học khác nhau của Trung tâm Nail Phương Lê

- Điều kiện: Đóng học phí để tham gia khóa học hoặc được nhận đào tạo miễn phí với những trường hợp đặc biệt

- Quyền lợi: Được tiếp cận tham gia vào khóa học chuyên môn

2. Học viên thực tập:

- Đối tượng: Là các học viên đã tham gia khóa đào tạo, có nhu cầu thực tập, thỏa thuận để được tiếp cận với các công việc nhằm học hỏi và tìm hiểu về hệ thống

- Điều kiện: Là học viên đã tham gia khóa đào tạo, thống nhất các thỏa thuận với Ban quản lý

- Quyền lợi: Được tiếp cận tham gia vào khóa học chuyên môn và các khóa học kỹ năng tương ứng mà học viên muốn thực tập

3. Học viên vừa học vừa làm:

- Đối tượng: Là các học viên đã tham gia khóa đào tạo, có nhu cầu muốn làm việc tại Trung tâm, hướng tới các vị trí làm trợ giảng, quản lý hoặc nhân viên các bộ phận

- Điều kiện: Là học viên đã tham gia khóa đào tạo, thống nhất các thỏa thuận với Ban quản lý, có nhu cầu làm việc tại Trung tâm, học viên đã có các kỹ năng tốt với công việc mong muốn làm trong quá trình học tập

- Quyền lợi: Được tiếp cận với các công việc chuyên môn, được đào tạo thêm về các kỹ năng mở rộng theo nhu cầu của học viên, có thể được hưởng cơ chế với công việc học viên đảm nhận

4. Nhân viên thử việc:

- Đối tượng: Là học viên đã tốt nghiệp tại Trung tâm, các học viên đã hiểu sâu về hệ thống sau thời gian thực tập, vừa học vừa làm

- Điều kiện: Đã trải qua 3 tháng là Học viên thử việc hoặc 3 tháng là Học viên vừa học vừa làm

- Quyền lợi: Qua giai đoạn này, học viên có thể được nhận làm Trợ giảng tại Trung tâm, hoặc làm nhân viên chính thức tại bộ phận khác, có thể được hưởng cơ chế với công việc học viên đảm nhận

5. Trợ giảng:

- Đối tượng: Là học viên đã tốt nghiệp tại Trung tâm, hiểu về hệ thống và mong muốn tham gia làm việc tại Trung tâm

- Điều kiện: Đã trải qua 3 tháng thử việc ở cấp độ Nhân viên thử việc

- Quyền lợi: Là nhân viên chính thức của hệ thống đào tạo, hưởng các cơ chế chính thức gồm:

+ Lương cứng: Khởi điểm 2.000.000đ/tháng

+ Tăng lương mỗi năm 01 lần vào thời điểm học viên tham gia vào vị trí Trợ giảng

+ Mức tăng lương là 300.000đ/lần

+ Mức tăng tối đa: Trợ giảng được tăng tối đa tới mức lương cứng là 4.000.000đ/tháng

+ Hưởng các cơ chế % theo quy định về Doanh số học viên, dịch vụ và bán hàng nếu có

+ Cơ chế hỗ trợ 50% về chi phí để học nâng cao, mở rộng chuyên môn, đi công tác, du lịch,...

+ Hưởng cơ chế thưởng, lễ, tết theo quy định của quỹ công đoàn và quy định của Trung tâm

- Trách nhiệm: Thực hiện các trách nhiệm theo Quy định nhân viên của bộ phận Đào tạo

6. Giáo viên:

- Đối tượng: Là Trợ giảng của Hệ thống đào tạo

- Điều kiện: Là trường hợp đặc biệt xây dựng hệ thống hoặc là Trợ giảng đảm bảo đủ các điều kiện thêm sau:

+ Làm việc tại Trung tâm tối thiểu 02 năm, hoặc làm việc ở các bộ phận khác nhưng có tố chất dạy học

+ Trợ giảng hoàn thành tốt các đầu việc do Trung tâm giao quản lý

+ Mỗi năm Trung tâm chỉ xét duyệt 01 lần cho tối đa 01 nhân sự có năng lực tốt nhất vào vị trí Giáo viên vào thời điểm kỷ niệm thành lập Trung tâm 8/3 hàng năm

- Quyền lợi: Là nhân viên chính thức của hệ thống đào tạo, hưởng các cơ chế chính thức gồm:

+ Lương cứng: Khởi điểm 2.000.000đ/tháng + 500k x số năm làm việc ở các bộ phận khác nếu có trước đó

+ Tăng lương mỗi năm 01 lần vào thời điểm học viên tham gia vào hệ thống

+ Mức tăng lương là 500.000đ/lần

+ Mức tăng tối đa: Giáo viên được tăng tối đa tới mức lương cứng là 8.000.000đ/tháng

+ Hưởng các cơ chế % theo quy định về Doanh số học viên, dịch vụ và bán hàng nếu có

+ Cơ chế hỗ trợ 75% về chi phí để học nâng cao, mở rộng chuyên môn, đi công tác, du lịch,...

+ Hưởng cơ chế thưởng, lễ, tết theo quy định của quỹ công đoàn và quy định của Trung tâm

- Trách nhiệm: Thực hiện các trách nhiệm theo Quy định nhân viên của bộ phận Đào tạo

7. Giảng viên:

- Đối tượng: Là giáo viên của Hệ thống đào tạo

- Điều kiện: Là trường hợp đặc biệt xây dựng hệ thống hoặc là giáo viên đảm bảo đủ các điều kiện thêm sau:

+ Làm việc tại Trung tâm tối thiểu 05 năm, hoặc làm việc ở các bộ phận khác nhưng có tố chất dạy học hoặc đã từng công tác giảng dạy trong các trường Đại Học, Cao Đẳng chuyên nghiệp

+ Có bằng cấp chuyên nghiệp về Mỹ Thuật, Sư Phạm, Điện Ảnh từ cấp Cao Đẳng, Đại Học trở lên

+ Mỗi năm Trung tâm chỉ xét duyệt 01 lần cho tối đa 01 nhân sự có năng lực tốt nhất vào vị trí Giảng viên vào thời điểm kỷ niệm thành lập Trung tâm 8/3 hàng năm

- Quyền lợi: Là nhân viên chính thức của hệ thống đào tạo, hưởng các cơ chế chính thức gồm:

+ Lương cứng: Khởi điểm 2.000.000đ/tháng + 500k x số năm làm việc ở các bộ phận, môi trường khác nếu có trước đó

+ Tăng lương mỗi năm 01 lần vào thời điểm học viên tham gia vào hệ thống

+ Mức tăng lương là 700.000đ/lần

+ Mức tăng tối đa: Giảng viên được tăng tối đa tới mức lương cứng là 8.000.000đ/tháng và tổng thu nhập là 16.000.000đ/tháng

+ Hưởng các cơ chế % theo quy định về Doanh số học viên, dịch vụ và bán hàng nếu có

+ Cơ chế hỗ trợ 100% về chi phí để học nâng cao, mở rộng chuyên môn, đi công tác, du lịch,...

+ Hưởng cơ chế thưởng, lễ, tết theo quy định của quỹ công đoàn và quy định của Trung tâm

- Trách nhiệm: Thực hiện các trách nhiệm theo Quy định nhân viên của bộ phận Đào tạo

*) Các điều kiện trên là các điều kiện cần thiết, tùy từng thời điểm, Trung tâm sẽ duyệt cấp bậc cho nhân viên theo nhiều tiêu chí và điều kiện khác như:

1. Số kế hoạch được giao Nghiên cứu thành công/thất bại

2. Số kế hoạch được giao Quản lý thành công/thất bại

3. Kết quả thông qua các Đóng góp ý kiến của học viên

4. Hồ sơ và tiểu sử, quá trình hoạt động của giáo viên

5. Khả năng tương tác học viên, hoạt động cộng đồng

Nail Phương Lê: Trân trọng thông báo!