vicsendeja
Họ tên
Hoàng Hồng Ngọc
Điện thoại
0964078362
Số CMTND
071022214
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
PLNSS Lần 27
Trạng thái
Tự động bỏ