vicsendeja
Họ tên
Phùng Thị Trang
Điện thoại
0977511593
Số CMTND
063405146
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
PLNSS Lần 26
Trạng thái
Đã hoàn tất