vicsendeja

Đăng ký hướng nghiệp

Cập nhật đầy đủ thông tin và xem lịch có thông báo tại đây...
Họ tên(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên

E-mail
Vui lòng nhập đúng email

Điện thoại(*)
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.

Mã HV(*)
Mã học viên này đã tồn tại, vui lòng nhập mã học viên mới!

Không có mã Học viên điền số CMTND

Mã thẻ HV
Vui lòng nhập đúng mã thẻ học viên

Ngày nhập học
Please select a date when we should contact you.

Mong muốn, dự định chắc chắn sau khi học nghề

Mục tiêu
Invalid Input

Bạn có mong muốn làm việc tại hệ thống Nail Phương Lê không!

Làm tại hệ thống
Invalid Input

Bạn có muốn gặp riêng Ban quản lý để đề xuất không?

Bạn muốn vào
Invalid Input

Gặp đề xuất mong muốn
Invalid Input

Nội dung đề xuất
Invalid Input

Điền nội dung, chia sẻ các nguyện vọng, mong muốn của bạn để gặp đúng vị Quản lý hỗ trợ! Ví dụ: 'Xin vào thực tập tại Nail Phương Lê"
Điền chính xác ngày, giờ và đến đúng lịch hẹn

Đặt lịch hẹn
Invalid Input