vicsendeja

Công nghệ vẽ lên bột Flat 3D

Flat 3D là công nghệ vô cùng độc đáo, nằm trong thể loại các kỹ thuật hoa bột, tuy nhiên, thay vì đắp mỏng như hoa nổi 3D hay nổi hẳn lên bề mặt móng như fantasy hoa.

Flat 3D là kỹ thuật mà bông hoa nổi mạnh hơn hoa nổi 3D nhưng nhẹ hơn fantasy hoa, kỹ thuật này cho phép thợ nail tiếp tục sử dụng mực vẽ chuyên dụng hoặc sơn chuyên dụng để vẽ thêm đường nét lên các cánh hoa và gân cho các lá, hoặc họa tiết khác trên bông hoa.

Kỹ thuật này đặc biệt không chỉ dùng cho hoa bột, mà còn có thể sử dụng cho các kỹ thuật khác về bột như vẽ chi tiết cho hoạt hình hay búp bê bột, tuy nhiên Flat 3D chỉ được thể hiện độc đáo và đặc sắc nhất trên hoa, bông hoa bột nếu được trang trí thêm kỹ thuật vẽ Flat 3D thì thực sự nổi bật và bộ sản phẩm trông vô cùng độc đáo!

Xem video Công nghệ vẽ lên bột Flat 3D