vicsendeja

Họ tên
Ngô Quỳnh Anh
CMTND
012796534
Ngày sinh
16/01/1991
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Hoàn kiếm
E-mail
Quynhanhkin@yahoo.com
Facebook
Quỳnh Anh
Liên lạc
01672896312
Hình thức
CTV không cốp đồ
Làm tại
Hà Nội
Quận, huyện
Ba đình
Trạng thái
Rảnh
Số bộ đã làm
0
Trực tại
Date Submitted
17-05-2017 09:44:28
Điểm xếp hạng
Số lần nhận lịch
0
Số lần từ trối
0
Giới thiệu khách mới
Khách yêu cầu
Khách không hài lòng
{nhantruc:caption}
{nhantruc:value}
Điểm doanh số