vicsendeja

Họ tên
Trịnh Hà Trang
CMTND
113595447
Ngày sinh
20/12/1995
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Thạch thất
E-mail
Trangmoon002@gmail.com
Facebook
Trang moon
Liên lạc
Trang
Hình thức
CTV có cốp đồ
Làm tại
Chọn khu vực
Quận, huyện
63 hồ ao phủ chùa láng
Trạng thái
Rảnh
Số bộ đã làm
0
Trực tại
Date Submitted
12-05-2017 14:53:32
Điểm xếp hạng
Số lần nhận lịch
0
Số lần từ trối
0
Giới thiệu khách mới
Khách yêu cầu
Khách không hài lòng
{nhantruc:caption}
{nhantruc:value}
Điểm doanh số