vicsendeja

Họ tên
Ngô Thị Ánh
CMTND
101303931
Ngày sinh
02/05/1998
Tỉnh/TP
Quảng Ninh
Quận/Huyện
Vân đồn
E-mail
Anh.ruby.02051998@gmail.com
Facebook
Annie ngo
Liên lạc
01653124819
Hình thức
CTV có cốp đồ
Làm tại
Hà Nội
Quận, huyện
Ba đình
Trạng thái
Rảnh
Số bộ đã làm
0
Trực tại
Date Submitted
11-05-2017 10:00:36
Điểm xếp hạng
Số lần nhận lịch
0
Số lần từ trối
0
Giới thiệu khách mới
Khách yêu cầu
Khách không hài lòng
{nhantruc:caption}
{nhantruc:value}
Điểm doanh số