vicsendeja

Họ tên
Thạch Thị Thảo
CMTND
013139976
Ngày sinh
05/02/1995
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Long Biên
E-mail
Duonghaibang052@gmail.com
Facebook
Dương Hải Băng
Liên lạc
01636011089
Hình thức
CTV có cốp đồ
Làm tại
Hà Nội
Quận, huyện
Long Biên, Gia Lâm, Hoàn Kiếm
Trạng thái
Bận
Số bộ đã làm
0
Trực tại
Date Submitted
08-04-2017 22:42:10
Điểm xếp hạng
Số lần nhận lịch
Số lần từ trối
Giới thiệu khách mới
Khách yêu cầu
Khách không hài lòng
{nhantruc:caption}
{nhantruc:value}
Điểm doanh số