vicsendeja

Họ tên
Trần Bích Ngọc
CMTND
001198009665
Ngày sinh
01/01/1998
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Ba đình
E-mail
Bichngoc.naily@gmail.com
Facebook
01668664778
Liên lạc
01668664778
Hình thức
CTV không cốp đồ
Làm tại
Hà Nội
Quận, huyện
114 tuệ tĩnh. Quận Hai bà trưng
Trạng thái
Rảnh
Số bộ đã làm
6
Trực tại
Date Submitted
05-04-2017 22:01:34
Điểm xếp hạng
Số lần nhận lịch
Số lần từ trối
Giới thiệu khách mới
Khách yêu cầu
Khách không hài lòng
{nhantruc:caption}
{nhantruc:value}
Điểm doanh số