vicsendeja

Họ tên
Đỗ Thị Chiến
CMTND
132143620
Ngày sinh
02/01/1990
Tỉnh/TP
Phú Thọ
Quận/Huyện
phù Ninh phú Thọ
E-mail
Ocnail1990@gmail.com
Facebook
Ốc Nail
Liên lạc
0868905660
Hình thức
CTV không cốp đồ
Làm tại
Hà Nội
Quận, huyện
Ba Đình, Giảng Võ
Trạng thái
Rảnh
Số bộ đã làm
0
Trực tại
Date Submitted
05-04-2017 08:47:43
Điểm xếp hạng
Số lần nhận lịch
Số lần từ trối
Giới thiệu khách mới
Khách yêu cầu
Khách không hài lòng
{nhantruc:caption}
{nhantruc:value}
Điểm doanh số