vicsendeja

Học thử khóa B1-12 Bài đắp hoa bột 3D cơ bản

Đây là seri gồm 12 bài hướng dẫn thực hành học đắp hoa bột cơ bản nhưng là những mẫu hoa rất tinh tế và phổ biến khi làm dịch vụ, thuộc bộ môn Bột và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê. Bạn mua khóa học sẽ xem đầy đủ video kèm hỗ trợ vĩnh viễn từ giáo viên online tới khi làm được kỹ thuật!

Xem Set đồ mã B1 tại Phương Lê Shop trên ứng dụng PLApp hoặc địa chỉ http://shop.nailphuongle.com, đồ sẽ được CPN về tận địa chỉ của khách hàng! Bạn mua khóa học sẽ xem đầy đủ video kèm hỗ trợ vĩnh viễn của giáo viên tới khi làm được kỹ thuật!

Danh sách 12 bài thực hành trong khóa học:

Bài 1: Dụng cụ & Sản phẩm

Bài 2: Hướng dẫn cách phân biệt Liquid

Bài 3: Nhận biết bột và xử lý bột

Bài 4: Đắp hoa cánh tròn

Bài 5: Đắp hoa cánh dài

Bài 6: Đắp ba mẫu hoa tim

Bài 7: Đắp hoa hồng 3D

Bài 8: Đắp hoa cúc tròn

Bài 9: Đắp hoa cúc biến tấu

Bài 10: Đắp hoa cúc ôm đá

Bài 11: Đắp hoa cúc đại đóa

Bài 12: Cách phối kết hợp đá và vẽ

Chúc các bạn thực hành bài tập thành công!