vicsendeja

Học thử khóa V2-20 Bài vẽ cọ bản cơ bản

Đây là seri gồm 20 bài hướng dẫn thực hành học vẽ cọ bản trên bảng đen và sau đó thực hành trên móng, thuộc bộ môn vẽ và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê. Bạn đăng ký mua khóa học sẽ xem đầy đủ full 23 video của khóa học này!

Xem Set đồ mã V2 tại Phương Lê Shop trên ứng dụng PLApp hoặc địa chỉ http://shop.nailphuongle.com, đồ sẽ được CPN về tận địa chỉ của khách hàng!

Danh sách 20 bài thực hành trong khóa học:

Bài 1: Dụng cụ & Sản phẩm

Bài 2: Cách pha mực vẽ cọ bản đẹp

Bài 3: Vẽ hoa cánh dài

Bài 4: Vẽ hoa cánh tròn

Bài 5: Vẽ hoa dạ yến thảo

Bài 6: Vẽ hoa cánh bướm

Bài 7: Vẽ hoa rum thẳng

Bài 8: Vẽ hoa rum nghiêng

Bài 9: Vẽ hoa hồng cánh nở

Bài 10: Vẽ bướm nghiêng và bướm thẳng

Bài 11: Vẽ hoa dạ yến thảo trên móng

Bài 12: Vẽ hoa cánh bướm trên móng

Bài 13: Vẽ hoa rum nghiêng trên móng

Bài 14: Vẽ hoa rum thẳng trên móng

Bài 15: Vẽ hoa hồng nở trên móng

Bài 16: Vẽ bướm nghiêng trên móng

Bài 17: Vẽ bướm thẳng trên móng

Bài 18: Vẽ lá cho các loại hoa

Bai 19: Vẽ hoa văn trang trí

Bài 20: Hoàn thiện các mẫu vẽ

Chúc các bạn thực hành bài tập thành công!