vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Nguyễn thị thúy hằng Mã học viên: 1792
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ gel design (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Học Viên Trang Trí màu sắc nổi bật, bắt mắt. Nét vẽ mảnh , bài gắn đá thể hiện đầy đủ các kĩ thuật đã học.
Nhận xét của Trung tâm: Em năng thực hành, kỹ thuật nắm bắt tốt, cần chăm chỉ đi học hơn để các buổi học được đều đặn, đầy đủ. Chúc mừng em bài thành công môn gel.
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Nguyễn thị thúy hằng  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh