vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Đinh Thị Tuyên Mã học viên: 1753
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ cọ nét (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Màu sơn nền trên móng đẹp, các dáng hoa đẹp, cần luyện thêm về lá và nét phẩy cho mẫu vẽ tinh tế và bay hơn.
Nhận xét của Trung tâm: Học viên chuyên cần. Hoàn thành tốt môn Cọ Nét. Đủ điều kiện chuyển môn học vẽ Cọ Bản
Ghi chú thêm: Chúc Mừng em hoàn thành tốt các bài học môn Cọ Nét   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Đinh Thị Tuyên  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh