vicsendeja
Họ tên
Cao Thụy Chi
Tỉnh/TP
Ninh Thuận
Quận/Huyện
Ninh Thuận
Ngày sinh
06/10/1985
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Tên tài khoản
Số CMTND
264271959
Điện thoại
0939797985
Khóa 1
1.1 Khóa vẽ V1
Khóa 2
4.1 Khóa nhặt da N1
Khóa 3
Khóa 4
Tổng học phí
6000000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người dạy
Chăm sóc
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
12-04-2020 19:31:24
Submitter's IP Address
118.71.137.96
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes