vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Thị Ngọc Minh
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Thanh Trì
Ngày sinh
31/07/1992
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031510298243
Số CMTND
001192007382
Điện thoại
0974974592
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
20000000
Học phí phải đóng
10800000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
01/03/2021
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên đk giữ khuyến mại, tặng set đồ học , tặng set đá phú quý
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
29-01-2021 20:54:51
Submitter's IP Address
171.224.181.128
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes