vicsendeja
Họ tên
Đặng Thị Hoài Thu
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Cầu Giấy
Ngày sinh
16/08/1991
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/thu.buon.94
Số CMTND
017035845
Điện thoại
0979078183
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
8000000
Học phí phải đóng
7500000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
4000000
Còn lại
3500000
Ngày đóng
26/05/2020
Ngày nhập học
26/05/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Vũ Thị Tam
Date Submitted
26-05-2020 09:12:02
Submitter's IP Address
1.55.142.233
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes