vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Yên Phụ
Ngày sinh
12/11/1997
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
Nhung Nguyễn
Số CMTND
1
Điện thoại
0987723997
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
6. Khóa học nối mi chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
13300000
Học phí phải đóng
13300000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
2000000
Còn lại
11300000
Ngày đóng
15/03/2020
Ngày nhập học
02/04/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
15-03-2020 12:40:15
Submitter's IP Address
42.113.60.139
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes