vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Ngô Bảo Hân
Tỉnh/TP
Lâm Đồng
Quận/Huyện
Đà Lạt
Ngày sinh
06/08/2001
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
Bảo Hân
Số CMTND
068301000054
Điện thoại
0385546280
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10500000
Học phí phải đóng
10500000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
2000000
Còn lại
8500000
Ngày đóng
05/03/2020
Ngày nhập học
20/03/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
05-03-2020 11:28:54
Submitter's IP Address
1.55.86.179
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes