vicsendeja
Họ tên
Trần Quang Nhật
Tỉnh/TP
Hà Tĩnh
Quận/Huyện
Can Lộc
Ngày sinh
17/02/2001
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
Trần Quang Nhật
Số CMTND
184142197
Điện thoại
0368579785
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
8000000
Học phí phải đóng
8000000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
3000000
Còn lại
5000000
Ngày đóng
07/02/2020
Ngày nhập học
09/02/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Ngô Thị Hương Giang
Date Submitted
07-02-2020 08:59:04
Submitter's IP Address
42.119.63.170
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes