vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Đức Hạnh
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Ba Đình
Ngày sinh
15/04/1987
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/duchanh.nguyen.52
Số CMTND
01234567
Điện thoại
0969393126
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10500000
Học phí phải đóng
10500000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
500000
Còn lại
10000000
Ngày đóng
29/08/2019
Ngày nhập học
03/09/2019
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Ngô Thị Hương Giang
Date Submitted
29-08-2019 15:25:19
Submitter's IP Address
113.22.91.164
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes