vicsendeja
Họ tên
Hoàng Huyền Anh
E-mail
pepiu676@gmail.com
Mã học viên
390
Mã thẻ học viên
00000010
Điện thoại
01685734632
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Môn gel, Môn bột, Nhặt da, Phom bột, Phom gel, Hoa bột, Fantasy hoa, Vẽ gel
Bảo lưu đến
31/07/2017
Ghi chú