vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Tẩn Lở Mẩy Mã học viên: 1751
Môn/kỹ thuật: Môn đắp hoa nổi 3D (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: chúc mừng em cô gái vừa đi học vừa phải đi làm mà vẫn hoành bài học ,chúc em sang bộ môn mới hoàn thành xuất xắc nhé
Nhận xét của Trung tâm: em là 1 cô gái cham chỉ vừa học vừa làm,chúc em hoàn thành các bộ môn nhé
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Tẩn Lở Mẩy  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh